ส่วนกลางสร้างไม่ครบ


2019-08-23 16:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

ในอดีตเคยเกิดปัญหาหลายๆ โครงการไม่ยอมสร้างส่วนกลางตามที่โฆษณาไว้ เช่น สวนสาธารณะ หรือ Club House ทางแก้ในเรื่องนี้คือ ให้เรากลับมานั่งดูเอกสารสำคัญ 3 ตัว คือ (ก) โบรชัวร์โฆษณาโครงการที่เขาแจกให้เราดูตอนพยายามขายเรา (ข) เอกสารแนบสัญญาจะซื้อจะขายที่เราเซ็นกับเจ้าของโครงการ ที่ระบุถึงเรื่องส่วนกลางเหล่านี้ และ (ค) หนังสือขออนุญาตจัดสรรที่ดินที่เจ้าของโครงการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ถ้าเราพิจารณาดูแล้วเห็นว่า ส่วนกลางเหล่านี้คือสิ่งที่เขาโฆษณาไว้ในโบรชัวร์ หรือระบุชัดเจนในเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือในหนังสือขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เรามีสิทธิเรียกร้องเอากับเจ้าของโครงการให้ทำตามที่สัญญาไว้ได้ โดยมีวิธีเช่น เดินเรื่องแจ้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กทม. หรือจังหวัดเลยว่าการก่อสร้างโครงการนี้ไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตจัดสรร หรือหากจะเล่นแรงขึ้น ให้ลูกบ้านรวมตัวกันให้ไม่รับโอนส่วนกลาง หรือสาธารณูปโภคมาจากเจ้าของโครงการเลย เป็นต้น


A.P. Design เอ.พี.ดีไซน์ ผ้าม่าน เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านงานผ้าม่านแบบครบวงจร บริหารงานแบบครอบครัว จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภททั้งผ้าม่าน อุปกรณ์รางม่าน มอเตอร์ระบบไฟฟ้า วอลเปเปอร์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุปูพื้น จากหลากหลายยี่ห้อ ด้วยวัสดุและรูปแบบที่ทันสมัย ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!! 089-854-0038